Siam Country Waterside

4,000 THB

Get direction

50 หมู่ 9 ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 Tel : 038909700 , Fax : - ,

Website : http://www.siamcountryclub.com

Thursday, 24 November 2022

06:00 - 07:00
Options
Pick up
Time
*Remark
Over time 10 hr. ( Charge 1hr / 500 THB)
4,000 THB
FREE SERVICE CHARGE (0%)
Non VAT(0%)
No cancellation

About Siam Country Waterside

Tee time available
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. / 12.00-14.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และเวลาอื่นๆติดต่อสนามโดยตรงที่ 094-490-3175

*เนื่องจากระบการจองเป็นแบบจองออนไลน์สู่สนามโดยตรงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา Tee-time ทางสนามจะเป็นผู้แจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง 


เงื่อนไขการใช้บริการ (Condition)
 1 .ราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น (Thai National Only)
 2. ราคานี้เฉพาะค่ากรีนฟีเท่านั้น ไม่รวมแคดดี้ และรถกอล์ฟ 
 3. นักกอล์ฟที่ต้องการจอง ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันออกรอบ 
 4. การจองต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปจึงจะสามารถจองออกรอบได้
     (ในกรณี)ต้องการเล่นท่านเดียว (Single Player) สามารถจองสนาม Siam Country Club Waterside และ Siam Country Club Plantation ได้เท่านั้น
      และได้ในช่วงเวลา 07.00-07.32 น. และ 13.00-13.48 น. เท่านั้น
 5. ในกรณีนักกอล์ฟจองผิด สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่กดจองผ่านระบบ Golfdd
 6. ในกรณีนักกอล์ฟไม่ใช้สิทธิตามที่จอง หรือ No Show ที่สนามตามการจองออกรอบ ทางสนามจะทำ Blacklist และหากต้องการจอง
      จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามหน้าเอกสารใบจอง เพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับสนามกอล์ฟ
 7. Tee-off Time อาจมีการปรับเปลี่ยนจากเวลาที่จองเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสนามกอล์ฟเป็นผู้กำหนด
 8. สนามกอล์ฟฯมีนโยบายให้นักกอล์ฟที่ออกรอบที่สนามกอล์ฟฯใช้บริการแคดดี้และรถกอล์ฟทุกครั้ง 

Require cart rental.

Facilities

Cart
Caddy